دات نت نیوک

سیدمجید حسینی

تحصیلاتدکتر سیدمجید حسینی

    دکتری تخصصی، 1388، علوم سیاسی، دانشگاه تهران
    دوره سوم سطح - کارشناسی ارشد،  علوم سیاسی، دانشگاه تهران
    دوره دوم سطح - کارشناسی،  علوم سیاسی، دانشگاه تهران

راهنمایی پایان نامه

    امر سیاسی، سامان حقیقت و نظم اجتماعی: بازخوانی نظریه سیاسی دکتر مهدی حائری یزدی، امیر راقب، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1393/06/31
    گفتمان اصلاحات از نظر تا عمل، جلال خضرایی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1393/06/31
    علل فراگیری گفتمان سیاسی امام خمینی، سیده آمنه خردپیشه، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1393/07/26

مشاوره پایان نامه

    انقلاب در عصر پساانقلابی، سعیده حضرت پور، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1391/11/02
    واکاوی مؤلفه های هویتی و تجلی آن در مشروعیت بخشی به ساختار قدرت سیاسی گذار از پهلوی به جمهوری اسلامی ایران، فاطمه پناهی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/04/04
    گفتمان قدرت در رسانه بررسی عملکردهای قدرت در رسانه های ماهواره ای، حسین صبری، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/06/25
    شکاف های هنرهای اجتماعی و دولت توسعه گرا در دوران جمهوری اسلامی ایران، سهراب دکلان، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/06/30
    تأثیر خاستگاه اجتماعی بر مشارکت سیاسی شهروندان تهران، فرزاد قلعه دار، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/06/31
    صادق هدایت و امر سیاسی برآیندهای سیاسی برخورد سنت و مدرنیته در آثار هدایت، فاطمه دبیری، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1392/11/28

فعالیت‌های اجرایی

    مدیرعامل مؤسسه نشر شهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 1392/10/14، 1395/06/24، ایران، تهران
    عضو هیأت امنای بنیاد ادبیات داستانی ایران، 1393/01/25، 1395/06/24، ایران، تهران
    مدیریت بهره برداری باغ کتاب تهران، 1394/09/26، 1395/08/17، ایران، تهران

کتاب‌های تالیفی

    حسینی ، مجید. "کلوخ های بلور." : مستند، 1386.
    حسینی ، مجید. "هاروارد مک دونالد." تهران: افق، 1391.
    حسینی ، مجید. "اعترافات شهر خدا." تهران: انتشارات سوره مهر، 1392.
    حسینی ، مجید. "تن‌دال:: تحول فرهنگ سیاسی در سینمای پرمخاطب ایران ." تهران: انتشارات رخداد نو، 1392.
    حسینی ، مجید. "انقلاب اسلامی چرا ؟." تهران: کانون اندیشه جوان، 1394.
    حسینی ، مجید. "تروما؛ نگاهی نقادانه به تحولات فرهنگی-سیاسی1388-1394 از منظر سینمای اصغر فرهادی." تهران: نشر ثالث، 1395.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

    افضلی ، رسول و مجید حسینی . "تحلیل آسیب های سیاسی شهری زلزله احتمالی تهران." جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران 5، 14و15 (1386): 149-168.
    افضلی ، رسول و مجید حسینی . "بررسی و تحلیل تحولات ژئوپلیتیکی ترکیه و تاثیر آن بر ایران." فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک 4، 1 (1387): 151-176.
    حسینی ، مجید. "فیلم معنا و تحول در فرهنگ سیاسی." فصلنامه علمی-پژوهشی سیاستگذاری عمومی 42، 1 (1391): 151-161.
    حسینی ، مجید، رسول افضلی ، لیلا رنجگر و رضا مختاری. "رسانه و قدرت: سیمای سینمایی خاورمیانه." پژوهشنامه علوم سیاسی 8، 2 (1392): 251-227.
    حسینی ، مجید. "برندینگ و بازاریابی سیاسی؛ الگویی جدید برای توسعه ارتباطات سیاسی مشارکتی." فصلنامه علمی-پژوهشی سیاستگذاری عمومی 0، 0 (1393): 0.
    حسینی ، مجید. "توجه به توضیحات تبیین مدیریت نظامی امام خمینی در جنگ ایران و عراق." جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران 0، 0 (1393): 0.
    حسینی ، مجید. "تبدیل به ماشین های مصرف یکدیگر شده ایم." روایت 1، 7 (1395): 32.
    حسینی ، مجید. "ناقص تزهایی درباره رابطه ی جدید فرزندان با والدین." روایت 1، 10 (1395): 174.

 

دانلود فایل رزومه دکتر سید مجید حسینی