دات نت نیوک

حوزه مدیر عامل - شماره های تماس: ۸۸۱۹۳۳۰۱ و ۸۸۱۹۳۳۰۲

نام سمت تلفن داخلی پست الکترونیک
سید مجید حسینی مدیر عامل ۴۰۵ hosmajid@gmail.com
محسن جلالی فراهانی قائم مقام ۴۰۱ Mo.jalali@gmail.com
علی اکبر نظام آبادی رئیس دفتر مدیر عامل ۴۰۵  
حسین پهلوانی مسئول دفتر قائم مقام ۴۰۱ h.pahlevany@yahoo.com
 

معاونت توسعه و بازار تلفن مستقیم :۸۸۷۹۵۸۳۷-۸۸۱۹۴۱۳۶

نام سمت تلفن داخلی پست الکترونیک
هادی کلهر معاون توسعه و بازار ۳۳۳ Kalhor.h58@gmail.com
فاطمه عمومشاهی مسئول دفتر معاونت ۳۰۱  
فرزاد هاشم پور مدیر فروشگاهها ۳۵۰ farzadhashempoor@gmail.com
زینب فضلی خانی مدیر فروشگاه ها و نمایشگاه ها ۳۷۰ zinatfazlikhani@gmail.com
حمیدرضا خیاطیان مدیر فروش و انبار ۳۸۲
شماره مستقیم:
۸۸۱۹۴۱۳۹
nashreshahr@yahoo.com
مهدی کبیری کارشناس فروشگاهها ۳۸۳ Mahdi.kabiri@gmail.com
مهتاج ابراهیمی کارشناس فروشگاهها ۳۵۲  
 

معاونت مالی واداری شماره مستقیم :۸۸۱۹۳۳۰۶

نام سمت تلفن داخلی پست الکترونیک
حامد عبداللهی معاون مالی و پشتیبانی ۲۲۲ Ha.abdllahi@gmail.com
ابراهیم دیمکار مدیر مالی ۲۰۲ ebrahimdeimkar@yahoo.com
سمیه صادقیان مدیر حسابداری ۲۶۰ somisadeqian@gmail.com
سینا کیانی خزانه دار ۲۵۰ Sina_kiani68@yahoo.com
اکبر الیاسی مدیر اداری ۲۶۱ elyasinashr@gmail.com
صادقعلی محمودی کارشناس مالی و اداری ۲۶۲ Sadeghali-11@yahoo.com
فرامرز محمدی نژاد کارشناس مالی و اداری ۲۶۶ faramarzmohammadinejad@gmail.com
علیرضا فرهانیان کارشناس مالی و اداری ۲۶۴ alirezafarahanian@gmail.com
حسن مقدادی مدیر پشتیبانی ۱۰۱ Meghdadi.hassan@gmail.com
محسن کمالی مدیر فناوری اطلاعات ۳۹۱ Mmkamali25@yahoo.com
 

معاونت تولید شماره مستقیم : ۸۸۱۹۴۱۳۹

نام سمت تلفن داخلی پست الکترونیک
  معاون تولید ۱۱۱  
مهگل نصیری کارشناس تولید ۱۸۱-۱۰۲ Mgl.nasiri@gmail.com
سیمین پناهی فرد کارشناس تولید ۱۷۹ s.panahifard@gmail.com
فاطمه تکلو کارشناس تولید ۱۸۰ Ft.ft371@gmail.com
 

معاونت فرهنگی و برنامه ریزی

نام سمت تلفن داخلی پست الکترونیک
حبیب الله حبیب فهیم معاون فرهنگی ۱۲۲ Habibifa@gmail.com
اسماعیل عصار نیا مدیر برنامه ریزی ۱۸۱-۱۰۲ e.asarnia@gmail.com
احسان فرزانه کارشناس ۱۲۳ Ehsanfazaneh65@gmail.com
 

مدیریت روابط عمومی

نام سمت تلفن داخلی پست الکترونیک
حسین عالیشاه مدیر روابط عمومی ۳۲۲ Pri3ir@gmail.com
امید عبدی کارشناس روابط عمومی ۳۲۳ Omid4555@gmail.com
 

حراست

نام سمت تلفن داخلی پست الکترونیک
هادی عارفی مدیر حراست ۱۹۵ hadiarefi59@gmail.com‬
صادق عبادیان نگهبان ۱۰۹-۱۱۰ sadeghebadian@yahoo.com
 

مرکز چاپ – تلفن :۸۸۴۴۸۳۰۵-۸۸۴۲۱۹۰۶

نام سمت تلفن داخلی پست الکترونیک
غلامرضا کردگاری مدیر مرکز ۱۱۴  
مرضیه باقر پور مسئول مالی مرکز ۱۰۲  
حمید توسلی مسئول سفارشات و چاپ ۱۱۲ Hr_tavasoli@yahoo.com