جشنواره یاد یار مهربان

امروزه كتاب و كتاب خوانی به عنوان یك مهارت اجتماعی راه گشای پیشرفت و ترقی انسان هاست، از این رو بین كتابخوانی و رشد جوامع، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. عشق به آموختن از كودكی ابتدا در محیط خانه و خانواده، سپس در مدرسه آغاز می شود و تا آخرین مراحل كسب علم و دانش ادامه می یابد.
دنیای شگفت انگیز كتاب به گروه خاصی تعلق ندارد و هر فردی به نوعی با آن زندگی می كند و با كتاب به عنوان كلیدی برای پاسخ به مجهولات ذهنش مأنوس می گردد؛ بنابراین اكنون كه در عصر ارتباطات، سرعت و فناوری زندگی می کنیم، به كمك روش های جدید در تندخوانی و تمركز در خواندن مطالب می توانیم هر چه بیشتر از این معلم بی صدا و یار همیشه مهربان، بهره ببریم. ترویج فرهنگ مطالعه و كتاب خوانی در كلان شهر تهران از مهمترین برنامه های فرهنگی شهرداری تهران است كه تبلور آن به صورت برگزاری نمایشگاه یاد یار مهربان و اهدای كتاب به مراكز مختلف از جمله مدارس تا كنون در سیزده دوره به اجرا در آمده است.
با این توضیح که دوره ی سیزدهم با دوازده دوره ی دیگر متفاوت بود. دوازده دوره ی قبل نمایشگاهی برگزار می شد، ناشران آنجا غرفه برپا می کردند و از مدارس می آمدند کتاب می خریدند. به دلیل اینکه دانش آموزان در انتخاب کتاب نقش مؤثری نداشتند، دوره ی سیزدهم  روش تغییر کرد. تعداد معینی کتاب انتخاب شد تا نوجوانان خودشان کتاب انتخاب کنند. کتاب ها انتخابی برای شان ارسال شد. برنامه های دیگری برای دانش آموزان طراحی شده که اجرای آن تا اول تابستان طول می کشد.

بوی جوی مولیان آید همی
یاد یار مهربان آید همی

شهرداری تهران برای گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی و برای سیزده دوره جشنواره یاد یار مهربان بیش از ۳۳۰ میلیارد ریال هزینه کرده است.


نمايشگاه بازباران

نمايشگاه باز باران با هدف توسعه و ترويج فرهنگ استفاده از محصولات فرهنگي ،نوشت افزار و پوشاک منطبق با الگوهاي فرهنگ ايراني -اسلامي &حمايت از توليد کنندگان ايراني نوشت افزار ملزومات مدرسه و پوشاک و نهادينه کردن يک حرکت بزرگ فرهنگي اقتصادي در کشور ،به گونه اي که در بسياري از استان ها و شهر هاي بزرگ قابليت اجراو تداوم  داشته باشد  برگزار مي شود. در اين نمايشگاه نوشت افزار ،محصولات فرهنگي و پوشاک ايراني ب صورت مستقيم توسط توليد کننده ها و با تخفيف 20 تا 40 در صد عرضه مي شود.