۱۳۹۵

گزارش عملکرد

نشر شهر از سال ۱۳۸۲ تا کنون بیش از ۱۵۰۰ عنوان کتاب و محصول فرهنگی تولید و سیزده دوره نمایشگاه یاد یار مهربان برای اهدای کتاب به کتابخانه‌های مدارس تهران برگزار کرده است. همچنین نشر شهر ماموریت دارد تمام کتا‌ب‌های مورد نیاز مدیریت‌های تابعه‌ی شهرداری را که در سال بیش از صد عنوان کتاب است از طریق مرکز چاپ و نشر خود به چاپ رسانده و منتشر کند. علاوه بر این فعالیت‌ها نشر شهر برای عرضه و فروش کتاب و محصولات فرهنگی، بیش از 20 فروشگاه و غرفه در فروشگاه‌های شهروند تهران، مراکز فرهنگی شهرداری ایجاد کرده است.

مؤسسه‌ نشر شهر علاوه بر تداوم فعالیت‌های پیشین می‌کوشد:

• به گسترش شبکه‌ی توزیع ، دسترسی کتاب و محصولات فرهنگی در سطح تهران بپردازد؛
• به گسترش کمی و کیفی خدمات چاپ و نشر به شیوه ای متمرکز همت گمارد.
• به تولید آثار ارزشمند و اثرگذار در حوزه‌ی تهران‌شناسی و سبک زندگی شهری بپردازد
 
۱۳۸۶-۱۳۸۷

راه اندازی بخش تولید کتاب و محصولات فرهنگی

بخش تولید کتاب و محصولات فرهنگی با تأخیری قابل توجه از سال ۱۳۸۶ شکل گرفت. این بخش، علاوه بر مدیریت تولید، محتوا، آماده‌سازی و چاپ کتاب‌های نشر شهر، به آماده‌سازی و چاپ کتاب‌ها و سایر منتشرات معاونت‌ها، شرکت‌ها و سازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری نیز می‌پردازد.

بخشنامه شهردار محترم تهران در خصوص انحصار چاپ و نشر در شهرداری تهران

آماده‌سازی و چاپ کتاب و سایر محصولات چاپی شهرداری طبق بخشنامه شهردار محترم تهران در اسفند ۱۳۸۷ به انحصار این مؤسسه درآمد.
۱۳۸۴

راه اندازی نمایشگاه و جشنواره یاد یار مهربان

مسئولیت برگزاری نمایشگاه یاد یار مهربان در بدو تأسیس نشر شهر در سال ۱۳۸۴ به عهده این مؤسسه گذاشته شد
 
۱۳۸۲

تاسیس موسسه نشر شهر

مؤسسه نشر شهر به عنوان بازوی اجرایی سازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری تهران در حوزه نشر کتاب و توسعه فرهنگ مطالعه در سال ۱۳۸۲ تأسیس شد.