قیمت:
 
چیست این، چیست آن - طوفان بابای اونه

چیست این، چیست آن - طوفان بابای اونه

  • ناشر: نشر شهر
  • نویسنده: زهرا ابراهیمی خبیر
  • سال انتشار: 1395
سخنی با والدین:
این کتاب، شامل سی چیستان است که
علاوه بر تقویت هوش و خلاقیت فرزندان دلبندتان
جنبهی آموزشی و سرگرمی نیز دارد.
• بعد از خواندن چیستان ها برای فرزندتان به او کمک کنید
پاسخها را بین تصاویر رنگی صفحهی بعد پیدا کند.
• ا گر این کار مشکل بود، به بخش پاسخ چیستانها مراجعه کنید؛
زیرا همهی پاسخ های درست به ترتیب شماره در انتهای کتاب آمده
است، اما سعی کنید بچه ها برای یافتن پاسخ درست، خوب فکر کنند.
• سپس به فرزند عزیزتان مداد رنگی بدهید تا پاسخ درست
چیستانها را که به صورت تصاویر خطی و بیرنگ طراحی
شدهاند، رنگآمیزی کند و از این کار لذت ببرد.
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

بازدید: 656 امتیاز: 0 با 0 رای