قیمت:
 
طراح بزرگ

طراح بزرگ

هومن اهرامی

ناشر: نشر شهر

قیمت: 15000

جهاد اقتصادی از مبانی تا موانع

جهاد اقتصادی از مبانی تا موانع

دكتر محسن اسماعيلی

ناشر: نشر شهر

قیمت: 49000

گفتارهايی در حقوق رسانه (جلد دوم)

گفتارهايی در حقوق رسانه (جلد دوم)

دكتر محسن اسماعيلی

ناشر: نشر شهر

قیمت: 49000

گفتارهايی در حقوق رسانه (جلد اول)

گفتارهايی در حقوق رسانه (جلد اول)

دكتر محسن اسماعيلی

ناشر: نشر شهر

قیمت: 48000

مبانی اقتصادی استراتژی

مبانی اقتصادی استراتژی

جوزف.تي.ماهوني

ناشر: نشر شهر

قیمت:

ساختمان بلند و شهر

ساختمان بلند و شهر

دكتر محمدرضا بمانيان

ناشر: نشر شهر

قیمت:

رويكردهای نوين شهروندمداری

رويكردهای نوين شهروندمداری

كيث فالكس

ناشر: نشر شهر

قیمت:

نهادهای اجتماعی و توسعه فرهنگی

نهادهای اجتماعی و توسعه فرهنگی

دكتر محمدجواد مهدوي‌نژاد

ناشر: نشر شهر

قیمت:

حقوق تبليغاتت بازرگانی در ايران و جهان

حقوق تبليغاتت بازرگانی در ايران و جهان

دكتر محسن اسماعيلی

ناشر: نشر شهر

قیمت:

تحليل شرايط فرهنگی تهران

تحليل شرايط فرهنگی تهران

دكتر محمدجواد مهدوي‌نژاد

ناشر: نشر شهر

قیمت:

تهران و ارتقای سبك زندگی شهری

تهران و ارتقای سبك زندگی شهری

دكتر محمدجواد مهدوي‌نژاد

ناشر: نشر شهر

قیمت:

مباني رفتاري مديريت استراتژيك

مباني رفتاري مديريت استراتژيك

فليپ براميلی

ناشر: نشر شهر

قیمت:

آماده‌سازی شهر براي كودكان

آماده‌سازی شهر براي كودكان

دكتر اسماعيل شيعه

ناشر: نشر شهر

قیمت:

راهنمای حقوقی شهروندان (1)

راهنمای حقوقی شهروندان (1)

دكتر محسن اسماعيلی و همكاران

ناشر: نشر شهر

قیمت:

گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی (1)

گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی (1)

دكتر محسن اسماعيلی و همكاران

ناشر: نشر شهر

قیمت:

بايسته‌های اقتصادی از ديدگاه فقهی و حقوقی

بايسته‌های اقتصادی از ديدگاه فقهی و حقوقی

دكتر محسن اسماعيلی

ناشر: نشر شهر

قیمت:

مديريت كيفيت از بازبينی محصول تا تعالي سازمانی

مديريت كيفيت از بازبينی محصول تا تعالي سازمانی

دكتر مسعود كرباسيان

ناشر: نشر شهر

قیمت:

ارتباطات در جهان معاصر

ارتباطات در جهان معاصر

دكتر كاظم معتمدنژاد

ناشر: نشر شهر

قیمت:

مدل‌های تعالی سازمانی (از نظريه تا عمل)

مدل‌های تعالی سازمانی (از نظريه تا عمل)

دكتر حميدرضا حسن‌زاده

ناشر: نشر شهر

قیمت:

هويت شهر (نگاهی به هويت شهر تهران)

هويت شهر (نگاهی به هويت شهر تهران)

دكتر مصطفي بهزادفر

ناشر: نشر شهر

قیمت:

صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها