موسسه نشر شهر

  • دفتر مرکزی موسسه نشر شهر
    میدان ونک، بزرگراه حقانی، مسیر غرب به شرق، بعد از تقاطع بزرگراه شهید مدرس، خروجی کتابخانه ملی، باغ کتاب ‏تهران
  • شماره  تماس:
    96045755
  • پست الکترونیک:
    info@nashreshahr.com