دات نت نیوک

فیدخوان

(آرشیو سال 1393)


کتاب «بحران ساختگی: داستان ناگفته هراس از ایران هسته‌ای»، توسط انتشارات خبرگزاری فارس راهی بازار نشر شد.

این دستور العمل راهنمایی های کلی را برای فرماندهان و برنامه ریزانی که باید آثار روانی عملیات های نظامی را در مورد گروههای هدف مختلف در نظر بگیرند فراهم می کند.

این نوشتار بر آن است تا با توجه به اهمیت بررسی سیاست خارجی به طور عام و واکاوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به طور خاص، با رویکردی از خارج به داخل، این مهم را بررسی نماید.

کتاب ارتباطات بحران در دو جلد و به قلم دبلیو تیموتی کومبز و شری جی هالدی نوشته شده و توسط معاونت پژوهش و آموزش خبرگزاری فارس به فارسی درآمده است.

بولتن «اسلام و جریانهای اسلامی در آذربایجان» به قلم ولی کوزه گر کالجی به بررسی وضعیت جریانهای اسلامی در آذربایجان می‌پردازد.

کتاب «راهنمای پوشش خبری در رسانه ها» به قلم دکتر اکبر نصراللهی یک راهنمای کامل و عملیاتی برای مدیران و دبیران رسانه‌هاست.