نقد ادبی و مطالعات فرهنگی

 • ناشر: نشر شهر
 • نویسنده: حسین پاینده
 • تعداد صفحات: 250
 • سال انتشار: 1395
 • قیمت: 40000 تومان

 

پیشتازان ایرانی 2 (روایت زندگی و موفقیت 17 چهره برتر علمی معاصر ایران)

 • ناشر: نشر شهر
 • نویسنده: اشکان خسروپور و دیگران
 • تعداد صفحات: 148
 • قیمت: 33000 تومان

 

پیشتازان ایرانی 1 (روایت زندگی و موفقیت 17 چهره برتر علمی معاصر ایران)

 • ناشر: نشر شهر
 • نویسنده: اشکان خسروپور و دیگران
 • تعداد صفحات: 147
 • قیمت: 33000 تومان

 

اتل متل گاو

 • ناشر: نشر شهر
 • نویسنده: زهرا موسوی
 • سال انتشار: 1395
 • قیمت: 24500 تومان

فرهنگ و ادب

کودک و نوجوان

حیوانات (زمانی برای دانستن)

حیوانات (زمانی برای دانستن)

لین هاردی

ناشر: نشر شهر

قیمت: 40000

من و غولک و قالیچه پرنده

من و غولک و قالیچه پرنده

فرهاد حسن زاده

ناشر: نشر شهر

قیمت: 12000

راز قلعه

راز قلعه

غلامرضا امامی

ناشر: نشر شهر

قیمت: 12000

آبی کوچولو،زرد کوچولو

آبی کوچولو،زرد کوچولو

لئولیونی

ناشر: نشر شهر

قیمت: 12000

علمی

دانشنامه دانستنی‌ها- 3

دانشنامه دانستنی‌ها- 3

محمد جباری، محمود حاج زمان

ناشر: نشر شهر

قیمت:

دانشنامه دانستنی‌ها- 2

دانشنامه دانستنی‌ها- 2

محمد جباری، محمود حاج زمان

ناشر: نشر شهر

قیمت:

دانشنامه دانستنی‌ها- 1

دانشنامه دانستنی‌ها- 1

محمد جباری، محمود حاج زمان

ناشر: نشر شهر

قیمت:

مطالعات شهری

طراح بزرگ

طراح بزرگ

هومن اهرامی

ناشر: نشر شهر

قیمت: 15000

جهاد اقتصادی از مبانی تا موانع

جهاد اقتصادی از مبانی تا موانع

دكتر محسن اسماعيلی

ناشر: نشر شهر

قیمت: 49000

گفتارهايی در حقوق رسانه (جلد دوم)

گفتارهايی در حقوق رسانه (جلد دوم)

دكتر محسن اسماعيلی

ناشر: نشر شهر

قیمت: 49000

گفتارهايی در حقوق رسانه (جلد اول)

گفتارهايی در حقوق رسانه (جلد اول)

دكتر محسن اسماعيلی

ناشر: نشر شهر

قیمت: 48000