قرن بیستم در سی ثانیه: 50 ایده و رویداد مهم قرن بیستم که هر کدام در کمتر از نیم دقیقه شرح داده شده است

 • ناشر: نشر شهر
 • نویسنده: جاناتان ت رینولدز
 • مترجم: محمد حسین جهان پناه
 • تعداد صفحات: 150
 • سال انتشار: 1401
 • قیمت: 69000 تومان

 

عکاسی در سی ثانیه: 50 موضوع اساسی از دنیای عکاسی که هر کدام در کمتر از نیم دقیقه شرح داده شده است

 • ناشر: نشر شهر
 • نویسنده: برایان دیلگ
 • مترجم: بهزاد یوسفی
 • تعداد صفحات: 155
 • سال انتشار: 1401
 • قیمت: 69000 تومان

 

یونان باستان در سی ثانیه: 50دستاورد مهم تمدن یونان که هرکدام در کمتر از نیم دقیقه شرح داده شده است

 • ناشر: نشر شهر
 • نویسنده: متیو نیکولز
 • مترجم: حسین رحمانی
 • تعداد صفحات: 157
 • سال انتشار: 1401
 • قیمت: 69000 تومان

 

فلسفه در سی ثانیه: 50 موضوع عمیق فلسفی که هرکدام در کمتر از نیم دقیقه شرح داده شده است

 • ناشر: نشر شهر
 • نویسنده: بری لور
 • مترجم: سید معین عمرانی
 • تعداد صفحات: 156
 • سال انتشار: 1401
 • قیمت: 69000 تومان

فرهنگ و ادب

کودک و نوجوان

حیوانات (زمانی برای دانستن)

حیوانات (زمانی برای دانستن)

لین هاردی

ناشر: نشر شهر

قیمت: 40000

من و غولک و قالیچه پرنده

من و غولک و قالیچه پرنده

فرهاد حسن زاده

ناشر: نشر شهر

قیمت: 12000

راز قلعه

راز قلعه

غلامرضا امامی

ناشر: نشر شهر

قیمت: 12000

آبی کوچولو،زرد کوچولو

آبی کوچولو،زرد کوچولو

لئولیونی

ناشر: نشر شهر

قیمت: 12000

مطالعات شهری

طراح بزرگ

طراح بزرگ

هومن اهرامی

ناشر: نشر شهر

قیمت: 15000

جهاد اقتصادی از مبانی تا موانع

جهاد اقتصادی از مبانی تا موانع

دكتر محسن اسماعيلی

ناشر: نشر شهر

قیمت: 49000

گفتارهايی در حقوق رسانه (جلد دوم)

گفتارهايی در حقوق رسانه (جلد دوم)

دكتر محسن اسماعيلی

ناشر: نشر شهر

قیمت: 49000

گفتارهايی در حقوق رسانه (جلد اول)

گفتارهايی در حقوق رسانه (جلد اول)

دكتر محسن اسماعيلی

ناشر: نشر شهر

قیمت: 48000